eSKALER ROI-kalkulator

Nåsituasjonen på lageret

Anbefalt løsning

(=den løsning som gir høyest avkastning
regnet over en periode på seks år)

Steg
Kostreduksjon
Kr 2.756.154

Estimert kostreduksjon pr. år i kroner

Mulig plukkapasitet
17.000 ordre

Estimert plukkekapasitet - utgående ordre - ved nåværende total håndteringskostnad

Mulig antall lokasjoner
17.000

Antall lokasjoner - Hyller / Logimater

All håndteringskostnad fordelt på antall utgående ordre - kostnad pr. ordre
Estimert kostreduksjon pr. år i kroner.
Estimert plukkekapasitet - utgående ordre - ved nåværende total håndteringskostnad
Antall lokasjoner - Hyller / Logimater


%
%
%


MODEL SECTION START

%
%


%
MODEL SECTION END

%

%

%


%

Har du spørsmål om beregningene? Kontakt Eirik

Eirik Toft

Eirik Toft Salgssjef

+ 47 482 13 106

Erik.toft@lis.no