Logistikkeiendom - en strategisk beslutning 

De siste tre årene har nordiske eiendomsaksjer med fokus på detaljhandel falt 3 prosent, mens logistikksektoren har steget 19 prosent i løpet av de siste året på grunn av økende fokus på netthandel. 

Det er svært sterk investoretterspørsel etter logistikkbygg over hele Norden akkurat nå, noe som resulterer i rekordlav yield og økte leiepriser. Sentraliseringen av større lagre på Østlandet har medført at markedet begynner å gå tom for egnede tomter, samtidig som mange eksisterende bygg ikke er egnet for å håndtere den særegne vareflyten som netthandel krever. 

Hvor bør lageret ligge?

Tradisjonelt har Groruddalen vært et sentrum for distribusjon i Norge og Oslo-området, men de aller fleste nyetableringer skjer nå i aksen Gardermoen til Moss hvor tilgang til infrastruktur som flyplass, havn og motorvei veier tungt. Områder som Hurum og Drammen opplever også en tilvekst, noe som bare vil tilta når nytt tunnelløp over Oslofjorden er på plass. 

Men andre faktorer som kollektivtransport for ansatte, nærhet til nøkkelkunder, krav til leveringstid, høy grad av returer og høy grad av stykkgodsleveranser spiller også inn i både plassering, men også hva slags oppsett man ønsker å ha på lageret. 

Hva får du ut av dette frokostmøtet?

I dette frokostmøtet vil du få et innblikk i de eksterne driverne som norske varehandlere må forholde seg til når de skal tilpasse logistikken sin til de nye rammevilkårene.

Det vil bli presentert innsikt fra to markedsrapporter i løpet av dagen. Innledningsvis vil analyseselskapet Colliers presentere tall fra sin nyeste markedsrapport, og etter pausen vil Flowchange presentere sine funn rundt tilgang og etterspørsel av egnet eiendom. 

Inneimellom vil du også få 
tre korte miniforedrag à 15 minutter hver fra leverandører av logistikkløsninger som har blitt tatt i bruk av norske retailere som Europris, Kolonial.no og Elektroimportøren. 

Frokostmøte: Logistikkeiendom, strategiske beslutninger // 
Torsdag 15.november kl. 0830 - 1115 //
Quality Hotel Entry, Lienga 11, 1414 Trollåsen 


Program

08.30
Frokost & registrering!

08.55
Velkommen

09.00
Historisk lav Yield på logistikkeiendom

Colliers International siste logistikk-rapport viser at logistikkmarkedet aldri har vært bedre, og det er satt flere rekorder så langt i 2018. Prime yield er historisk lavt, transaksjonsvolumet og logistikksegmentets andel av det totale transaksjonvolumet er rekordhøyt, og ledigheten i markedet er det laveste vi noensinne har målt.

Petter Platou, Director Valuation Colliers International 

09.20
Hvordan påvirkes den inngående og utgående vareflyten i en flytteprosess?

Å skulle flytte et logistikksenter byr på mange utfordringer. Noen av dem handler om å beregne hvordan en relokasjon påvirker selve vareflyten. Det gjelder ikke bare den inngående, men også utgående vareflyt kan påvirkes. Spørsmål om avstand til leverandører, kunder, framføringstid, kostnader og tilgang på transportører står ofte ubesvart. Usikkerheten opplever mange som utfordringene, vanskelig å planlegge og umulig å ta høyde for de ukjente faktorene.

Dagfinn Bang-Johansen, Senior Field Sales Manager, Consignor
Lars Ritland, Project Manager AI, Consignor

09.35
Netthandel krever 3 ganger så mye lagringsplass!

Med et større krav til fotavtrykk samtidig som mange næringsbygg i sentrumsnære strøk omreguleres til boligformål har behovet for logistikktomter økt hurtigere enn hva markedet klarer å tilby. Konsekvensen av dette er økte husleiekostnader i sentrumsnære strøk, og behovet for å utnytte eksisterende grunnflate mer effektivt har aldri vært så viktig som nå.

Steffen Larvoll, Markedssjef LIS

09.50
Pause

10.20
Færre arealer for logistikkformål i Oslo-området

Bedrifter som forventer endringer i logistikken må ikke ta for gitt at fullverdige lokaliseringsalternativer finnes når behovet oppstår. På oppdrag fra Akershus Fylkeskommune har Flowchange kartlagt arealanvendelsen og arealtilgangen for gods- og logistikknæringen i regionen.

Geir Berg, Partner, Flowchange

11.00 
Rådgivning under planlegging av nytt lager

Hva kan Consafe Logistics bidra med i form av rådgivning under planlegging av nytt lager? Her kommer noen gode tips som dere kan ta med videre i deres evaluering av logistikk eiendom/distribusjonssenter. 

Ali Zeybek, Salgssjef Consafe Logistics

11.15
Frokostmøte ferdig

Seminaret passer for: 

Deg som er daglig leder, logistikkansvarlig, lagersjef, eller IT-sjef, og som vil vite mer om hvordan i alle dager du skal takle de utfordringene som begynner å bygge seg opp nå. Det passer også for deg som vil ha litt faglig påfyll, liker å treffe andre bransjefolk, eller bare synes logistikk er gøy!  

Det blir servert mat og drikke.