logo
Ipad med guiden om å flytte lager
jeg er klar for å laste ned

Er du nødt til å flytte lageret?

Det finnes mange kostnadseffektive løsninger for å komprimere arealbehovet på ditt nåværende lager. Med de riktige verktøyene er det ikke sikkert det er nødvendig å flytte, men heller gjøre noen justeringer for å utnytte plassen dere har til rådighet.

Hvem burde du involvere internt?

For at det nye lageret skal treffe så mange behov som mulig, er det viktig å sette sammen en prosjektgruppe, og hente inn innspill fra alle som vil påvirkes av flyttingen. Lagersjefen er en selvfølge, men pass på at du ikke kun lytter til hans innspill. 

Hvor lang tid må du regne med?

Tidsperspektivet for å flytte lager kan variere veldig, basert på bedriftens og prosjektets størrelse, hvor mange beslutningstakere som er involvert, og en hel rekke andre detaljer. Vi kan likevel anslå at fra signert leieavtale til overtakelse av nytt bygg, vil det typisk ta mellom 12 og 15 måneder.