I starten av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. Vi har intervjuet Knut Pettersson, daglig leder hos OneMed Services som forteller om:

  • Avtalen som har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner

  • Prosjektet som skal dekke over 55 % av det norske helsevesenet

  • Lagerløsninger som Cuby og Logimat

  • Valget av en totalleverandør

OneMed og LIS samarbeid om mager og logistikk